Bouw en sloopafval is een verzamelnaam voor diverse materialen die uit het sloopproces komen. Deze materialen worden via sorteerlijnen gescheiden van elkaar en naar erkende verwerkers afgevoerd. Baars Recyling doet alleen de overslag van het materiaal.
Een voorbeeld van wat onder BSA valt:

  • Puin, ytong, gips, kalkzandsteen
  • Hout
  • Plastic
  • Vloerbedekking
  • Isolatiemateriaal
  • Metalen