Baarsrecycling Geen reacties

‘Winkeliers weigeren kapotte spaarlamp in te nemen’

Veel winkels weigeren nog altijd om kapotte spaarlampen in te nemen voor recycling bij aankoop van een nieuwe lamp.

Dat concludeert de Consumentenbond in een dinsdag verschenen onderzoek in opdracht van stichting LightRec. Er is wel een lichte verbetering te zien bij het aantal innames in vergelijking met een jaar eerder.

In totaal zou bijna een zesde van de winkelketens in Nederland de spaarlampen niet innemen. Vooral de warenhuizen Hema en Xenos presteren ver onder de maat. Bij eerstgenoemde worden de oude lampen in minder dan de helft van de gevallen ingenomen, bij Xenos is dit zelfs maar 10 procent.

Ook de supermarkten C1000, Albert Heijn, Coop en Spar presteren lager dan gemiddeld.

Dirk van den Broek en Jumbo steken er juist met kop en schouders bovenuit onder de supers. Elektronicawinkels scoren volgens de onderzoekers het best, gevolgd door woonwinkels, bouwmarkten en tuincentra.
Verplicht

Winkeliers zijn al jaren verplicht de oude lamp in te nemen bij de aankoop van een nieuwe. De Consumentenbond stuurde mysteryshoppers naar 600 winkels van 29 verschillende ketens. Bij veel personeel bleek de verplichte oud-voor-nieuwregeling niet bekend.

De opdrachtgever van het onderzoek, Stichting LightRec, is een initiatief van producenten en importeurs van lichtbronnen met als doel het milieuverantwoord inzamelen en recyclen van verlichtingsapparatuur.

Baarsrecycling Geen reacties

Sloopauto bijna geheel hergebruikt

Het overgrote deel van een sloopauto werd vorig jaar nuttig hergebruikt.

Volgens expertisecentrum ARN wordt 96 procent van het totale gewicht aan sloopauto’s in Nederland gerecycled, zo meldde het woensdag.

Volgens ARN wordt 83,7 procent van een afgedankte wagen direct hergebruikt als een product of een materiaal. Nog eens 12,4 procent wordt verbrand in energiecentrales en levert zo een bijdrage aan het hergebruik van het voertuig.

Nederland doet het relatief goed in Europa, aldus het expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. Toch voldoet Nederland nog niet aan de norm voor 2015.
Dan moet minimaal 85 procent rechtstreeks worden gerecycled, dat moet worden aangevuld tot 95 procent met nuttige toepassing zoals verbranding met energieterugwinning.

Baarsrecycling Geen reacties

Achmea gebruikt afval als grondstof en energieopwekker

Verzekeraar Achmea start vandaag met het project Van Afval Naar Grondstof (VANG). Binnen de gezamenlijke vestigingen van Achmea wordt jaarlijks bijna twee miljoen kilo afval geproduceerd. De helft daarvan wordt tot nu toe als restafval verbrand. Daarmee gaan waardevolle grondstoffen verloren. VANG gaat daar verandering in brengen.
Met het project VANG zet verzekeraar Achmea in samenwerking met haar ketenpartners een transitie in van afval- naar grondstofmanagement. Het doel is dat eind 2016 minimaal 80% van het totale afval van Achmea als grondstof wordt hergebruikt en het overige (rest)afval geheel wordt ingezet om energie op te wekken. De verzekeraar loopt daarmee voorop in de markt en geeft nu al invulling aan het overheidsbeleid om in 2015 minimaal 65% van het afval te scheiden.
Achmea heeft voor elke schakel in de keten van afvalmanagement gekeken wat ervoor nodig was om de hoeveelheid restafval te verkleinen en om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen terug te laten keren in de biologische of technische cyclus van producten.

Het startschot van het project wordt vandaag gegeven in Apeldoorn met een symposium voor relaties van onze ketenpartners. Op het symposium zullen onder andere Bart Voortman, directeur Facilitair Bedrijf Achmea, Marc Pruijn, beleidscoördinator van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Marius Smit, oprichter van Plastic Whale de aanwezigen inspireren om ook aan de slag te gaan met grondstofmanagement.

In de hele keten zijn veranderingen aangebracht om in 2016 onze ambitie te kunnen waarmaken. Enkele voorbeelden: er komt een aanpassing in de Algemene Inkoopvoorwaarden en in de Duurzaamheidverklaring voor leveranciers en partners van Achmea, zodat zoveel mogelijk duurzamere goederen worden ingekocht. Ook worden de afspraken met leveranciers rondom gebruik van verpakkingsmateriaal aangescherpt. Er komt een 100% biologisch afbreekbare koffiebeker. En op de zeven kernlocaties van Achmea worden alleen nog maar centrale inzamelmiddelen ingezet voor afvalscheiding. Door vernieuwingen als een totaalpakket in te voeren bespaart Achmea ook nog eens structureel op de kosten voor grondstofinzameling en verwerking.

Baarsrecycling Geen reacties

Nederlandse primeur: BayTom vetrecyclemachine

De gemeente Heemstede heeft vanaf eind december op haar milieustraat de Nederlandse primeur van de eerste vetrecyclingmachine. Vet_recyclerDe naam van deze uit Turkije afkomstige machine is BayTom. Deze BayTom vangt gebruikte bakolie en frituurvet op en scheidt het vet van voedselresten en water. Wat overblijft, is gereinigd vet waarmee biodiesel kan worden gemaakt. Inwoners kunnen hun gebruikte oliën en vet bij de milieustraat inleveren en ontvangen daarvoor 25 cent per liter. De proef duurt twee maanden. De vetrecyclemachine past uistekend in het gemeentelijke beleid om meer afval in de kringloop terug te brengen.

Baarsrecycling Geen reacties

Helft afgedankte kerstverlichting in vuilnisbak

Volgens NIPO-onderzoek heeft 84% van de Nederlanders kerstverlichting in huis.
De totale lengte daarvan bedraagt circa 175.000 kilometer, ongeveer vier maal de omtrek van de aarde. Ook overige kerstdecoraties zijn populair. Maar de recyclingpercentages van al die sfeermakers ligt nog niet echt hoog. Want gaat er wat stuk, dan verdwijnt dat in 50% van de gevallen gewoon in de vuilnisbak c.q. kliko. Zonde van al die grondstoffen. Wat wel wordt ingeleverd wordt volgens Wecycle voor 80% ook daadwerkelijk recycled.

Baarsrecycling Geen reacties

Nederland in recycle-top van Europa

Nederland behoort in Europa tot de top als het aankomt op het recyclen van afval. Slechts vijf landen recyclen meer dan de helft van hun afval, waaronder Nederland.

Dat meldde het Europees Milieuagentschap (EMA) dinsdag.

Alleen in Oostenrijk, Duitsland en België wordt er nog meer afval hergebruikt, gecomposteerd of bijvoorbeeld gebruikt om stroom op te wekken door het te verbranden in energiecentrales.

In 2010 werd 51 procent van al het Nederlandse afval gerecycled en daarmee voldoet Nederland aan een Europese norm die pas in 2020 gehaald moet worden. Die norm schrijft voor dat in elk Europees land de helft van alle troep niet op de vuilnisbelt mag belanden.
Recyclingprogramma

Nederland doet het volgens de onderzoekers zo goed, omdat we al een lange tijd bezig zijn met een recyclingprogramma. In 2001 werd al 45 procent van al het afval hergebruikt. Bovendien heeft Nederland een aantal maatregelen genomen om de afvalproductie terug te dringen en recycling te stimuleren.

Zo wordt er belasting geheven op vuilnis, dragen bedrijven verantwoordelijkheid over hun afvalproductie en wordt in sommige gemeenten per huishouden betaald voor de hoeveelheid afval die wordt ingeleverd. Er wordt in Nederland vooral meer plastic, tuinafval en hout ingeleverd voor recycling, zo blijkt uit het onderzoek.
Veel afval

Anderzijds produceren Nederlanders per hoofd van de bevolking nog wel vrij veel afval, namelijk 595 kilo in 2010. Dat is een stuk meer dan het Europese gemiddelde van 502 kilo, al daalt de hoeveelheid afval per inwoner wel lichtjes. Nederland probeert overigens om in 2015 zo’n 60 procent van al het afval te recyclen.

Gemiddeld genomen wordt in 32 onderzochte Europese landen in 2010 zo’n 35 procent van al het afval gerecycled, een stuk meer dan de 23 procent die dat was in 2001. Toch zal het nog sneller moeten gaan, om het gemiddelde op 50 procent te krijgen in 2020, iets dat het Europese Parlement wil hebben.

Van een aantal landen lijkt al zeker dat zij die doelstelling niet zullen halen. In Bulgarije wordt bijvoorbeeld nog helemaal geen afval gescheiden en ook in Roemenië, Litouwen, Kroatië en Turkije belandt bijna al het afval nog gewoon op de vuilnisbelt.

Baarsrecycling Geen reacties

Kinderboerderijen verzamelden ruim 13.000 kilogram gebruikt vet

In 2014 werd door 49 deelnemende kinderboerderijen totaal 13.120 kilogram gebruikt vet ingezameld. Daarvan is 11.808 liter dieselolie gemaakt. Veel nuttigere toepassing dan doorspoelen door gootsteen of toilet met alle verstoppingen van dien. De in dit kader uitgeschreven wedstrijd werd gewonnen door Kinderboerderij De Punt in Zierikzee.

Baarsrecycling Geen reacties

Driekwart afval moet hergebruikt worden!

Europa moet een kringloopeconomie worden, waarin recycling de norm is en de afvalberg drastisch wordt verminderd.

In 2030 moet 70 procent van het huishoudelijk afval en 80 procent van het verpakkingsafval hergebruikt worden.

Over tien jaar al zou geen afval meer op stortplaatsen mogen komen dat gerecycled kan worden. Het stimuleren van hergebruik van afval kan volgens de commissie in de hele EU 580.000 nieuwe banen opleveren, het Europese concurrentievermogen vergroten en de vraag naar dure en schaarse grondstoffen doen afnemen.

“Als wij willen concurreren, moeten we het maximum uit onze grondstoffen halen, en dat betekent recyclen in plaats van afval dumpen”, aldus Europees commissaris voor milieu Janez Potocnik.
Groei

Een beter gebruik van grondstoffen kan de economische groei met 1 procent doen toenemen. Het Europese bedrijfsleven kan zo jaarlijks 600 miljard euro besparen, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met 2 tot 4 procent afneemt.

Het voordeel voor de Nederlandse economie zou volgens de commissie 7,3 miljard euro per jaar zijn, en 54.000 banen opleveren.

De doelstellingen kunnen volgens de commissie worden bereikt door een combinatie van wettelijke voorschriften, vrijwillige initiatieven en stimuleringsmaatregelen.
Kritisch

Milieuorganisaties reageren kritisch op de voorstellen, die zij een stap in de goede richting maar onvoldoende noemen. Volgens Milieudefensie moeten er regels komen zodat producten langer meegaan. Ook moet er een statiegeld op elektronische producten komen.

Friends of the Earth bekritiseert dat nauwelijks iets gedaan wordt om het beslag op water en land bij de industriële productie te verminderen.

De maritieme milieuorganisatie Seas at Risk noemt de voorgestelde reductie van afval op zee met 30 procent in 2020 volstrekt onvoldoende. En de vervoersorganisatie EVO pleit weer voor beter gecoördineerde Europese regels voor het vervoer van afvalstoffen.

Baarsrecycling Geen reacties

Vanaf 2015 kunnen gemeenten melkpakken inzamelen.

Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten gescheiden drankenkartons, zoals lege pakken melk en vruchtensap, gaan inzamelen.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) heeft daarover een overeenkomst gesloten met gemeenten en het bedrijfsleven, zegt ze donderdag in de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw noemt het een ”goede eerste stap”. Het moet ertoe leiden dat in 2015 al 40 procent van de drankenkartons wordt ingezameld en dat dit in 2017 is opgelopen naar 70 procent. In 2016 vindt een evaluatie plaats om te bekijken of het plan op koers ligt en of het aangepast moet worden.

Volgens haar ministerie gooien Nederlanders samen elk jaar zeventigduizend ton aan kartonnen verpakkingen weg.zuivel als eerste afdeling in de winkel

De drankenkartons zijn gemaakt uit een combinatie van karton en kunststof en worden nu vaak verbrand. Maar als ze apart worden ingezameld, kunnen ze prima worden gerecycled.

Baarsrecycling Geen reacties

Europa recyclet 65 miljard PET-flessen

Volgens Petcore Europe werden in 2013 in Europa 65 miljard petflessen recycled. Daarmee is PET een van de kuststoffen, die het meest worden hergebruikt. Volgens het bericht werd vorig jaar circa 56% van de in omloop zijnde petflessen voor hergebruik ingezameld. De inzamelpercentages tussen de verschillende EU-lidstaten is nog steeds enorm. Vooral in de laagscorende landen is op dit gebied nog een wereld te winnen. Maar ook in de meeste overige landen verwacht Petcore Europe dat de inzamel- en recyclingquota nog omhoog kunnen.