Baarsrecycling Geen reacties

Aanblaassysteem beschermt bebaarde mannen beter

Bestaande fijnstofmaskers en dergelijke beschermen volgens Wiltec bebaarde mannen toch nog onvoldoende. Het masker kan niet helemaal aansluiten en daardoor komen toch zeer kleine vervuilingen naar binnen. Voor mannen met baarden of stoppels levert Wiltec nu een zogenaamd aanblaassyteem voor adembescherming. Dat zorgt voor overdruk waardoor ook hele kleine vervuilende deeltjes geen kans meer krijgen.

Baarsrecycling Geen reacties

PvdA wil premie voor inleveren gebruikte spullen

Om de inzameling van bijvoorbeeld tweedehands kleding, speelgoed, kleine flesjes en blikjes te stimuleren wil de PvdA dat mensen een ‘retourpremie’ krijgen als ze deze goederen inleveren.

”Er is te veel zwerfafval op straat en te veel goede materialen belanden in de verbrandingsoven”, aldus PvdA-Kamerlid Yasemin Cegerek maandag. Ze wil dat staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) hiervoor met een plan komt.

Bij een ‘retourpremie’ denkt Cegerek aan korting op een nieuw product of spaarpunten voor cadeaus. Dat kan volgens haar een ”grote stimulans” zijn voor mensen om hun spullen in te leveren en daarmee voor een duurzamere economie. Ze wijst erop dat een beloning heel effectief is. Zo wordt 95 procent van de frisdrankflessen ingeleverd.

Volgens Cegerek is het ook goed voor de werkgelegenheid. ”Uit onderzoek van TNO bleek eerder dat een circulaire economie, waar we meer afval hergebruiken, Nederland 54.000 banen kan opleveren.”
Mansveld

Mansveld gaat het voorstel van haar partijgenoot bekijken. Het ”kan een bruikbaar idee zijn voor meer recycling en minder zwerfvuil”, aldus de bewindsvrouw. Het past in haar streven om ons land koploper te maken in het hergebruik van afval. Voor het zomerreces laat ze de Kamer weten wat ze ermee doet.

De detailhandel voelt weinig voor het plan. ”Hier wordt een oplossing aangedragen voor een niet bestaand probleem”, zegt Jeroen van Dijken, secretaris Raad Nederlandse Detailhandel. ”Het is niet juist dat veel goederen in de afvalbak verdwijnen”, zegt hij. ”Textiel en kleding wordt al veel ingeleverd, terwijl oud speelgoed vaak naar familie of de kringloop gaat.”

De brancheorganisatie zegt bovendien al in gesprek te zijn met staatssecretaris Mansveld over een project voor inzameling van resttextiel voor goede doelen. ”Dan gaat het om textiel dat niet meer geschikt is om te dragen, maar nog wel voor ander hergebruik in aanmerking komt.”

Baarsrecycling Geen reacties

Antwerpen gaat voor € 3,7 mrd onrecyclebaar afval recyclen

In de haven in Antwerpen wordt flink geïnvesteerd in een grote vergassingsfabriek die moeizaame reststromen als PVC in bruikbare grondstoffen voor de chemie gaat omzetten.

Op een terrein van 150 hectare in de Antwerpse haven gaat het Saoedische bedrijf Energy Recovery Systems een fabriek bouwen die ammoniak en ureum uit reststromen gaat produceren.

Het project, dat 900 banen kan opleveren en volgens verschillende bronnen € 3,3 tot 3,7 mrd gaat kosten, kreeg deze week groen licht van de gemeente Antwerpen. Een vijfde van het investeringsgeld komt naar verwachting uit Saoedi-Arabië. Rond 2020 zal de fabriek operationeel zijn.

Vergassing
Het Waste-to-chemicals-project zal dagelijks bijna 10.000 ton afval omzetten in 4.500 ton ammoniak en 3.850 ton ureum. Deze stikstofverbindingen hebben toepassingen in onder andere kunstmest en vele andere chemische processen. Bedrijven in Antwerpse haven voeren nu jaarlijks honderdduizenden tonnen ammoniak in.

Het afval komt via de haven in balen binnen, vooral uit Groot Brittannië. In de verwerkingsfabriek wordt het onder hoge temperatuur vergast. Het Vlaamse onderzoeksinstituut VITO ziet de vergassing van de lastig te recyclen reststromen als milieuvriendelijker dan de productie van ureum en ammoniak uit fossiele bronnen.
Deel op LinkedIn Deel op Twitter

Baarsrecycling Geen reacties

Attero en ACP werken in Wijster samen in recycling van CO2

Het Belgische ACP uit Heusden-Zolder en afvalverwerker Attero werken in het Drentse Wijster samen aan de recycling van CO2. De bedrijven winnen het broeikasgas terug bij de opwaardering van biogas naar groen gas. Attero nam in Wijster onlangs een nieuwe gasopwerkingsinstallatie in gebruik. Het biogas komt via een leiding van 12 kilometer van een agrarisch bedrijf uit Nieuweroord. Per uur wordt ruim 800 m3 biogas aangeleverd. Attero werkt dit gas op tot ruim 500 m3 groen gas en pompt het vervolgens in het regionale aardgasnet. Bij het opwerken van het biogas wordt met name CO2 verwijderd. Het CO2 wordt gezuiverd en in een speciale tank opgeslagen.

De installatie in Wijster zal op jaarbasis ongeveer 4.000 ton vloeibare CO2 leveren. De CO2 wordt opgeslagen onder een druk van 17,5 bar en bij een temperatuur van min 24 graden Celsius. Het opslagvat heeft een inhoud van 50 ton. De CO2 zal vooral in Noord-Nederland worden afgezet aan industriële bedrijven, maar ook aan glastuinbouwondernemingen. Attero en ACP kijken samen naar mogelijkheden om de recycling van CO2 ook bij andere installaties van Attero toe te passen.

Baarsrecycling Geen reacties

Sigaretten niet weggooien maar recyclen

Het Foxwoods Resort Casino in de Amerikaanse staat Connecticut zamelt sigarettenpeuken in voor recycling. Het casino stuurt ruim 4000 peuken per dag naar TerraCycle. Dit bedrijf zet ze om in plastic pellets of plastic voor de industrie.

“Veel mensen denken dat sigarettenfilters biologisch afbreekbaar zijn. Dat is een enorm misverstand,” zegt Albe Zakes, woordvoerder van TerraCycle, tegen de Hartford Courant. “Dat zijn ze niet.”
Het Amerikaanse casino Foxwoods verzamelt alle sigarettenpeuken uit de asbakken en stuurt ze naar TerraCycle. Zo belanden de peuken niet op de afvalstortplaats.

TerraCycle
TerraCycle is een Amerikaans recyclingbedrijf dat consumentenproducten maakt van herbruikbaar afval. Het bedrijf doet aan upcycling en recycling. Het casino is een van de vele partners van Terracycle. Het bedrijf accepteert alle materialen en afvalstromen die zich lenen voor verwerking. Bedrijven kunnen zich aanmelden via op de website voor de inzameling van hun afval.

Voor het recyclen van sigarettenpeuken werkt het Terracycle vooral samen met casino’s en stadions. Plekken waar veel wordt gerookt. TerraCycle recyclet peuken, as, tabak en sigarettendoosjes. Het cellofaan wordt gerecycled en de tabak en het papier gecomposteerd.

Energie
Het meest voorkomende afval ter wereld bestaat uit sigarettenfilters. Jaarlijks gooien rokers 4,5 triljoen filters weg op straat. Sigarettenfilters zijn gemaakt van celloseacetaat. Dit is niet biologisch afbreekbaar. Veel filters belanden in rivieren en oceanen, de gifstoffen komen in het water terecht.

Toch krijgen de filters langzaam meer erkenning. Onderzoekers van de Seoul National University hebben een methode ontwikkeld om de peuken om te zetten in een materiaal dat energie opslaat.
Deel op LinkedIn Deel op Twitter

Baarsrecycling Geen reacties

BSA

Bouw en sloopafval is een verzamelnaam voor diverse materialen die uit het sloopproces komen. Deze materialen worden via sorteerlijnen gescheiden van elkaar en naar erkende verwerkers afgevoerd. Baars Recyling doet alleen de overslag van het materiaal.
Een voorbeeld van wat onder BSA valt:

Puin, ytong, gips, kalkzandsteen
Hout
Plastic
Vloerbedekking
Isolatiemateriaal
Metalen

Baarsrecycling Geen reacties

Uitzonderingen

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij perfect aan alle wensen van onze klanten voldoen.
Voor het recyclen van de meest voorkomende producten zoals puin, asfalt, BSA en nog veel meer moet u bij Baars Recycling BV zijn!
Natuurlijk, zoals in elke branche, zijn er van overheidswege bepaalde strenge maatregelen waar wij ons aan houden.
Dit houdt in dat wij bepaalde producten niet accepteren.
Hieronder volgt een opsomming van deze producten:

Grond
Asbest, asbesthoudende- en asbest gelijkende materialen
Huishoudelijk afval
Chemisch afval (zoals; verf, accu`s, batterijen ect)

Baarsrecycling Geen reacties

Asfaltgranulaat

Warm hergebruik:

Asfaltgranulaat bestaat hoofdzakelijk uit bitumineuze verhardingsmaterialen, welke worden verkregen door het breken van asfaltschollen en of het frezen van asfaltverhardingen. Het asfaltgranulaat wordt toegepast in de productie van nieuw asfalt. Op deze manier wordt vrijgekomen oud asfalt weer nuttig hergebruikt.
Koud hergebruik:

Het gebroken asfalt kan ook nuttig toegepast worden als fundering onder weg – en terreinverhardingen. Volgens de keuring conform het besluit bodemkwaliteit is asfaltgranulaat een mooi alternatief voor menggranulaat.

Wij hebben standaard de volgende gradaties:

Asfaltgranulaat 0/16
Asfaltgranulaat 0/11

Op verzoek kunnen we ook andere gradaties leveren.

Baarsrecycling Geen reacties

Asfalt

Vrijgekomen asfalt wordt door ons zorgvuldigd gecontroleerd op teerhoudendheid, verontreinigingen en overige. Een correcte inname van oud asfalt garandeert een kwalitatief goed eindproduct. Teervrij asfalt kan aangeleverd worden als frees en/of schollen. Teerhoudend asfalt wordt overgeslagen ten behoeve van de thermisch reiniging.

Oud teervrij asfalt wordt gebroken voor de volgende toepassingen:

Gebroken teervrij asfalt wordt met de toepasselijke certificering verwerkt in de productie van nieuw asfalt.(warm hergebruik)
Gebroken teervrij asfalt met de toepasselijke certificering kan ook worden toegepast als funderingsmateriaal.(koud hergebruik)

Zie onze acceptatievoorwaarden.voor het storten van asfalt.

Baarsrecycling Geen reacties

Havenbedrijven winnen olie terug uit plastic

Bedrijven in de Rotterdamse haven gaan olie terugwinnen uit plastic afval van schepen.

Zij werken mee aan een experiment dat aan de vooravond van de Wereldhavendagen van start gaat. Het project heet Collect your own fuel.

Uit 100 kilo plastic kan een vat olie worden teruggewonnen. Dat komt neer op de helft van de olie die nodig was om dat gewicht aan plastic te maken. Dat zegt Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation.

De Plastic Soup Foundation is, naast Stichting de Noordzee en Nature Group, initiatiefnemer van het experiment.Heerema Marine Contractors, Vopak en Bek & Verburg doen actief mee aan het project.
Het project wordt financieel gesteund door de Rabobank. Er is 7 tot 10 miljoen euro mee gemoeid. Ook het Havenbedrijf steunt het initiatief.
Vanuit de haven van Rotterdam zou elke 24 uur 2 vierkante kilometer aan plastic de Noordzee instromen, aldus onderzoeker Gijsbert Tweehuijsen.