Baarsrecycling Geen reacties

Het Belgische ACP uit Heusden-Zolder en afvalverwerker Attero werken in het Drentse Wijster samen aan de recycling van CO2. De bedrijven winnen het broeikasgas terug bij de opwaardering van biogas naar groen gas. Attero nam in Wijster onlangs een nieuwe gasopwerkingsinstallatie in gebruik. Het biogas komt via een leiding van 12 kilometer van een agrarisch bedrijf uit Nieuweroord. Per uur wordt ruim 800 m3 biogas aangeleverd. Attero werkt dit gas op tot ruim 500 m3 groen gas en pompt het vervolgens in het regionale aardgasnet. Bij het opwerken van het biogas wordt met name CO2 verwijderd. Het CO2 wordt gezuiverd en in een speciale tank opgeslagen.

De installatie in Wijster zal op jaarbasis ongeveer 4.000 ton vloeibare CO2 leveren. De CO2 wordt opgeslagen onder een druk van 17,5 bar en bij een temperatuur van min 24 graden Celsius. Het opslagvat heeft een inhoud van 50 ton. De CO2 zal vooral in Noord-Nederland worden afgezet aan industriële bedrijven, maar ook aan glastuinbouwondernemingen. Attero en ACP kijken samen naar mogelijkheden om de recycling van CO2 ook bij andere installaties van Attero toe te passen.