Baarsrecycling Geen reacties

Vrijgekomen asfalt wordt door ons zorgvuldigd gecontroleerd op teerhoudendheid, verontreinigingen en overige. Een correcte inname van oud asfalt garandeert een kwalitatief goed eindproduct. Teervrij asfalt kan aangeleverd worden als frees en/of schollen. Teerhoudend asfalt wordt overgeslagen ten behoeve van de thermisch reiniging.

Oud teervrij asfalt wordt gebroken voor de volgende toepassingen:

Gebroken teervrij asfalt wordt met de toepasselijke certificering verwerkt in de productie van nieuw asfalt.(warm hergebruik)
Gebroken teervrij asfalt met de toepasselijke certificering kan ook worden toegepast als funderingsmateriaal.(koud hergebruik)

Zie onze acceptatievoorwaarden.voor het storten van asfalt.