Baarsrecycling Geen reacties

BSA

Bouw en sloopafval is een verzamelnaam voor diverse materialen die uit het sloopproces komen. Deze materialen worden via sorteerlijnen gescheiden van elkaar en naar erkende verwerkers afgevoerd. Baars Recyling doet alleen de overslag van het materiaal.
Een voorbeeld van wat onder BSA valt:

Puin, ytong, gips, kalkzandsteen
Hout
Plastic
Vloerbedekking
Isolatiemateriaal
Metalen

Baarsrecycling Geen reacties

Uitzonderingen

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij perfect aan alle wensen van onze klanten voldoen.
Voor het recyclen van de meest voorkomende producten zoals puin, asfalt, BSA en nog veel meer moet u bij Baars Recycling BV zijn!
Natuurlijk, zoals in elke branche, zijn er van overheidswege bepaalde strenge maatregelen waar wij ons aan houden.
Dit houdt in dat wij bepaalde producten niet accepteren.
Hieronder volgt een opsomming van deze producten:

Grond
Asbest, asbesthoudende- en asbest gelijkende materialen
Huishoudelijk afval
Chemisch afval (zoals; verf, accu`s, batterijen ect)

Baarsrecycling Geen reacties

Asfaltgranulaat

Warm hergebruik:

Asfaltgranulaat bestaat hoofdzakelijk uit bitumineuze verhardingsmaterialen, welke worden verkregen door het breken van asfaltschollen en of het frezen van asfaltverhardingen. Het asfaltgranulaat wordt toegepast in de productie van nieuw asfalt. Op deze manier wordt vrijgekomen oud asfalt weer nuttig hergebruikt.
Koud hergebruik:

Het gebroken asfalt kan ook nuttig toegepast worden als fundering onder weg – en terreinverhardingen. Volgens de keuring conform het besluit bodemkwaliteit is asfaltgranulaat een mooi alternatief voor menggranulaat.

Wij hebben standaard de volgende gradaties:

Asfaltgranulaat 0/16
Asfaltgranulaat 0/11

Op verzoek kunnen we ook andere gradaties leveren.

Baarsrecycling Geen reacties

Asfalt

Vrijgekomen asfalt wordt door ons zorgvuldigd gecontroleerd op teerhoudendheid, verontreinigingen en overige. Een correcte inname van oud asfalt garandeert een kwalitatief goed eindproduct. Teervrij asfalt kan aangeleverd worden als frees en/of schollen. Teerhoudend asfalt wordt overgeslagen ten behoeve van de thermisch reiniging.

Oud teervrij asfalt wordt gebroken voor de volgende toepassingen:

Gebroken teervrij asfalt wordt met de toepasselijke certificering verwerkt in de productie van nieuw asfalt.(warm hergebruik)
Gebroken teervrij asfalt met de toepasselijke certificering kan ook worden toegepast als funderingsmateriaal.(koud hergebruik)

Zie onze acceptatievoorwaarden.voor het storten van asfalt.