Baarsrecycling Geen reacties

Achmea gebruikt afval als grondstof en energieopwekker

Verzekeraar Achmea start vandaag met het project Van Afval Naar Grondstof (VANG). Binnen de gezamenlijke vestigingen van Achmea wordt jaarlijks bijna twee miljoen kilo afval geproduceerd. De helft daarvan wordt tot nu toe als restafval verbrand. Daarmee gaan waardevolle grondstoffen verloren. VANG gaat daar verandering in brengen.
Met het project VANG zet verzekeraar Achmea in samenwerking met haar ketenpartners een transitie in van afval- naar grondstofmanagement. Het doel is dat eind 2016 minimaal 80% van het totale afval van Achmea als grondstof wordt hergebruikt en het overige (rest)afval geheel wordt ingezet om energie op te wekken. De verzekeraar loopt daarmee voorop in de markt en geeft nu al invulling aan het overheidsbeleid om in 2015 minimaal 65% van het afval te scheiden.
Achmea heeft voor elke schakel in de keten van afvalmanagement gekeken wat ervoor nodig was om de hoeveelheid restafval te verkleinen en om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen terug te laten keren in de biologische of technische cyclus van producten.

Het startschot van het project wordt vandaag gegeven in Apeldoorn met een symposium voor relaties van onze ketenpartners. Op het symposium zullen onder andere Bart Voortman, directeur Facilitair Bedrijf Achmea, Marc Pruijn, beleidscoördinator van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Marius Smit, oprichter van Plastic Whale de aanwezigen inspireren om ook aan de slag te gaan met grondstofmanagement.

In de hele keten zijn veranderingen aangebracht om in 2016 onze ambitie te kunnen waarmaken. Enkele voorbeelden: er komt een aanpassing in de Algemene Inkoopvoorwaarden en in de Duurzaamheidverklaring voor leveranciers en partners van Achmea, zodat zoveel mogelijk duurzamere goederen worden ingekocht. Ook worden de afspraken met leveranciers rondom gebruik van verpakkingsmateriaal aangescherpt. Er komt een 100% biologisch afbreekbare koffiebeker. En op de zeven kernlocaties van Achmea worden alleen nog maar centrale inzamelmiddelen ingezet voor afvalscheiding. Door vernieuwingen als een totaalpakket in te voeren bespaart Achmea ook nog eens structureel op de kosten voor grondstofinzameling en verwerking.

Baarsrecycling Geen reacties

Nederlandse primeur: BayTom vetrecyclemachine

De gemeente Heemstede heeft vanaf eind december op haar milieustraat de Nederlandse primeur van de eerste vetrecyclingmachine. Vet_recyclerDe naam van deze uit Turkije afkomstige machine is BayTom. Deze BayTom vangt gebruikte bakolie en frituurvet op en scheidt het vet van voedselresten en water. Wat overblijft, is gereinigd vet waarmee biodiesel kan worden gemaakt. Inwoners kunnen hun gebruikte oliën en vet bij de milieustraat inleveren en ontvangen daarvoor 25 cent per liter. De proef duurt twee maanden. De vetrecyclemachine past uistekend in het gemeentelijke beleid om meer afval in de kringloop terug te brengen.

Baarsrecycling Geen reacties

Helft afgedankte kerstverlichting in vuilnisbak

Volgens NIPO-onderzoek heeft 84% van de Nederlanders kerstverlichting in huis.
De totale lengte daarvan bedraagt circa 175.000 kilometer, ongeveer vier maal de omtrek van de aarde. Ook overige kerstdecoraties zijn populair. Maar de recyclingpercentages van al die sfeermakers ligt nog niet echt hoog. Want gaat er wat stuk, dan verdwijnt dat in 50% van de gevallen gewoon in de vuilnisbak c.q. kliko. Zonde van al die grondstoffen. Wat wel wordt ingeleverd wordt volgens Wecycle voor 80% ook daadwerkelijk recycled.