Baarsrecycling Geen reacties

Hoe gevaarlijk is het hervullen van waterflesjes?

Het lijkt een goed idee; het hervullen van je plastic waterflesje. Immers: hergebruik is milieuvriendelijk en ook nog eens goed voor je portemonnee. Op internet gaan echter geruchten dat het bijvullen van zo’n flesje schadelijk voor je gezondheid is. Wij vroegen TNO wat daarvan waar is.

Zo’n 65 procent van de mannen en ruim 86 procent van de vrouwen hervult regelmatig zijn of haar waterflesje; de helft van de vrouwen doet dat zelfs meer dan zes keer. Gevaarlijk, roepen sommmige mensen online. We vroegen aan TNO of hergebruik echt gevaarlijk is. En ligt dat dan aan de bacteriën die ontstaan of aan bijvoorbeeld chemicaliën in het plastic?

Twee soorten plastic

TNO geeft aan dat het materiaal van plastic waterflesjes geen schadelijke stoffen afgeeft. Bronwater zit doorgaans in een van de twee soorten plastic flessen: recyclebare flessen en wegwerpflessen. Beide soorten zijn qua materiaalsamenstelling gelijk, het verschil is dat de wegwerpflessen dunner zijn. We hebben het bij navullen vaak over de laatste categorie.

Geen weekmiddelen

Deze flessen zijn van zogenaamd stabiel kunststof gemaakt, zonder weekmiddelen. Het plastic waarvan flesjes gemaakt zijn, bevat geen schadelijke chemicaliën. Bij het recyclen worden de materialen blootgesteld aan verhitting tot zeer hoge temperaturen. Hoge buitentemperaturen hebben dan ook geen invloed op het materiaal. Ook het water in de flesjes heeft geen invloed op het materiaal.

Bacteriën

Kijken we naar het water en de omgeving dan valt in ieder geval op te merken dat bronwater van nature al bacteriën bevat, geeft TNO aan. Maar deze bacteriën zijn niet schadelijk of gevaarlijk.

Algen en schimmels

Bij hergebruik van het flesje gaan andere factoren een rol spelen, zoals (ander) water, de mond, omgeving, tijdsduur en mate van schoonmaken. Bij hergebruik kunnen andere bacteriën, algen en soms schimmels in het water komen. Wanneer het water lang blijft staan kunnen deze micro-organismen een bepaald niveau van toxines afgeven en daarmee schadelijk zijn. Dit is echter afhankelijk van al die externe factoren en gebeurt niet bij twee of drie keer op een dag bijvullen.

Spoelen met soda

Om te weten of hergebruik schadelijk is voor de gezondheid en bij welke hoeveelheden of binnen welke tijd bijvoorbeeld, is een uitgebreid microbiologisch onderzoek nodig. In ieder geval is het verstandig om bij hergebruik van flesjes deze regelmatig goed uit te wassen, of te spoelen met soda.

Baarsrecycling Geen reacties

De recycling van pvc dreigt volledig in te storten door een Europees verbod op loodhoudende consumentenproducten.

De recycling van pvc dreigt volledig in te storten door een Europees verbod op loodhoudende consumentenproducten. Dat concludeert ingenieursbureau Tauw uit een onderzoek in opdracht van de Europese pvc-industrie.
Loodverbindingen waren ooit populair als uv- en temperatuurstabilisator, met name in pvc-buizen en -profielen die in de bouw werden gebruikt. Een verbod zat er al jaren aan te komen en vooruitlopend daarop heeft de industrie ze inmiddels bijna helemaal vervangen door calcium- en zinkverbindingen.

Probleem is dat de recycling heel veel sloopafval binnenkrijgt waar dat lood gewoon nog in zit. Momenteel smelt men het om tot nieuwe pvc-buizen; daar zit dan dus óók lood in, maar zolang het er in opgesloten blijft is het onschadelijk.

Technieken om het lood er uit te halen zijn er wel maar voorlopig werken ze alleen in het laboratorium. Om ze op te schalen voor industrieel gebruik is een aantal jaren extra tijd nodig.
Mocht de EU dus met een totaal verbod op lood in pvc komen vóór het zo ver is, en die kans is niet denkbeeldig, dan kan dat afval alleen nog worden verbrand of gestort. Dan gaan er de nodige recyclingbedrijven over de kop, terwijl het ook voor het milieu niet de beste oplossing is.

De pvc-koepel VinylPlus pleit er dan ook voor om zo’n verbod expliciet niet te laten gelden voor bouwmaterialen, zelfs niet als ze bij de bouwmarkt liggen en dus eigenlijk ook consumentenproducten zijn.

Baarsrecycling Geen reacties

Nederland verwerkt minder afval duurzaam

Nederland heeft in 2012 een flinke terugval gemaakt bij het duurzaam verwerken van afval. Waar een jaar eerder nog zestig procent van alle huishoudelijk afval werd gerecycled of verwerkt tot compost, was dat een jaar later nog slechts de helft.
Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag. Ondanks de terugval behoorde Nederland in 2012 overigens nog steeds tot de Europese top. Alleen Duitsland, Oostenrijk en België verwerkten meer afval van huishoudens, kleine bedrijfjes en publieke instellingen duurzaam.

In Duitsland werd 65 procent van het afval gecomposteerd of gerecycled. Gemiddeld werd in de landen van de Europese Unie 42 procent van alle afval duurzaam verwerkt.

Weinig recycling
Gemiddeld gooiden Nederlanders volgens de Eurostat-cijfers in 2012 ruim 550 kilo afval weg. Iets minder dan een kwart daarvan werd gerecycled, terwijl 26 procent werd verwerkt tot compost. De overige vijftig procent werd voor het grootste deel verbrand. Slecht een klein deel werd gestort of begraven.

In 2011 werd volgens de Eurostatcijfers 32 procent van al het huishoudelijke afval in Nederland gerecycled. Ook werd 28 procent van het afval verwerkt tot compost.

Baarsrecycling Geen reacties

Groenten op Mars kunnen binnen tien jaar een nederzetting voeden op de planeet

De bodem van Mars is wellicht geschikt voor het kweken van voedselgewassen, blijkt uit een studie van ecoloog Wieger Wamelink van Wageningen UR. Handig als we ooit nog eens besluiten mensen met een enkeltje naar de rode planeet te laten gaan.
Want als we ooit ergens in outerspace gaan wonen, dan maakt Mars een goede kans. Tot Wamelink´s verrassing groeiden de planten prima op Marsgrond. Enkele soorten kwamen zelfs in bloei.

“Ik ben er van overtuigd dat we in Wageningen binnen tien jaar een volledig voedselteeltsysteem voor Mars kunnen ontwikkelen,” stelt Wamelink. “De benodigde kennis over bijvoorbeeld voedselveiligheid en de bestuiving met bijen zijn allemaal zaken die Wageningen UR in huis heeft.”

In een uniek experiment testte Wamelink vijftig dagen lang de groei van een veertiental plantensoorten op kunstmatige marsgrond. NASA stelde de marsbodem samen op basis van vulkanische grond van Hawaï.

“Ik had verwacht dat kiemen wel zou lukken, maar dat de planten door gebrek aan voedingsstoffen dood zouden gaan,” zegt hij. Uit bodemanalyses bleek echter dat marsgrond meer voedingsstoffen bevatte dan verwacht. De onderzoeker vond niet alleen fosfor en ijzeroxiden, maar ook stikstof, essentieel voor planten.

Baarsrecycling Geen reacties

Nederland onderzoekt recyclen van luiers

Er komt onderzoek naar de mogelijkheden om vieze luiers milieuvriendelijker te verwerken in het afval.

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar luiers voor kinderen maar ook naar incontinentieproducten voor volwassenen, waarin vaak resten van medicijnen zitten.

Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven in antwoord op vragen van D66. De papiervezels en het kunststof in incontinentiemateriaal zijn volgens haar goed te recyclen.

Uit de inhoud van gebruikte producten kunnen bovendien fosfaten en energie worden teruggewonnen. ”Alleen de absorptiekorrels en medicijnen vormen mogelijk een probleem bij de recycling”, aldus de staatssecretaris.

In het onderzoek wordt ook gekeken naar de kosten voor reclycling van incontinentiemateriaal. Mansveld verwacht dat het onderzoek in de eerste helft van volgend jaar klaar is. Op basis van de uitkomsten bekijkt ze of het afvalbeleid moet worden aangepast.

Baarsrecycling Geen reacties

Mansveld schaft statiegeld PET-flessen nog niet af

Het statiegeld op grote plastic flessen wordt voorlopig toch nog niet afgeschaft. Staatssecretaris Wilma Mansveld schrijft dat woensdag aan de Tweede Kamer.
Eerder had het kabinet onder voorwaarden toestemming gegeven om het statiegeld per 1 januari 2015 af te schaffen. Daarover waren afspraken gemaakt met de verpakkingsindustrie, de gemeenten en de supermarkten.

Volgens Mansveld is niet aan alle zeven afspraken voldaan en kan ze daarom nu nog niet instemmen met het afschaffen van het statiegeld. Ze wil er in juni volgend jaar opnieuw naar kijken.

Een belangrijke voorwaarde waaraan niet is voldaan, is dat er geen pvc meer in verpakkingen in de supermarkten zou zitten. Dat is niet gelukt, blijkt uit onderzoek. Pvc komt nog steeds voor in onder meer voedselverpakkingen en verpakkingen van waxinelichtjes of schilmesjes.

Dat was voor de supermarkten volgens Mansveld ”een negatieve verrassing”. Omdat de sector niet voldoet aan alle ‘prestatiegaranties’ kan ze nu geen toestemming geven om statiegeld af te schaffen.

Te duur

In eerdere debatten met de Tweede Kamer is ook vaak gesproken over de kosten van het statiegeldsysteem. Dat zou te duur zijn voor de supermarkten. Maar in recent onderzoek van het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft bleken die kosten maar half zo hoog.

Mansveld heeft TNO om advies gevraagd en dat stelt dat CE Delft een methode heeft gebruikt die niet compleet is en daarom voor een kostenanalyse niet bruikbaar. Overigens zijn de kosten van het systeem voor Mansveld geen argument om wel of niet door te gaan met statiegeld, schrijft ze in haar brief.

PvdA.

De PvdA is blij dat statiegeld (nog) niet wordt afgeschaft. ”Op dit moment is statiegeld de meest effectieve methode om plastic flessen in te zamelen. De verpakkingsindustrie heeft de prestatieafspraken niet gehaald en is de komende jaren niet klaar om het statiegeldsysteem te vervangen.

De staatsecretaris moet nu aanvullende afspraken gaan maken met het bedrijfsleven en de gemeenten zodat we meer gaan recyclen en er minder afval op straat terechtkomt”, aldus PvdA-Kamerlid Yasemin Cegerek.

Baarsrecycling Geen reacties

Recycling toiletpapier wegens armoede

Steeds meer ouderen in Wales zinken weg in bittere armoede.
Een charitatieve instelling die deze ontwikkeling op de agenda zet, Age Cymru, heeft zelfs een vrouw van 91 uit Swansea ontdekt die overleefde op twee gekookte aardappels per dag en die toiletpapier droogde en hergebuikte om geld te sparen.

De straatarme weduwe leefde in angst uit haar flatje te worden gezet.

Age Cymru heeft dinsdag een rapport over armoede onder ouderen gepubliceerd, meldde de krant The Guardian. Ongeveer 14 procent van de mensen ouder dan 65 jaar is erg arm in Wales. In heel het Verenigd Koninkrijk is dat percentage zelfs nog hoger, 16 procent.

Verbeteringen

Ondanks de introductie van veel verbeteringen voor ouderen rond de laatste eeuwwisseling, zoals goedkoop openbaar vervoer, hulp bij het isoleren van woningen en extra uitkeringen voor brandstof in de winter, gaat het nu erg slecht met ouderenhuishoudens.

Volgens het rapport zijn ouderen kwetsbaar voor de stijging van de prijzen van vooral voedsel en brandstof. Voorts wordt er over gespaard geld momenteel maar weinig rente uitbetaald wat veel pensioenen ondermijnt.

In de praktijk zijn de inkomens van veel ouderen gestagneerd, terwijl hun koopkracht als gevolg daarvan steeds verder terugloopt.

Baarsrecycling Geen reacties

Ballast verwacht verlies in eerste helft 2014

Ballast Nedam verwacht in de eerste helft van dit jaar een negatief bedrijfsresultaat (ebit) te behalen van 43 miljoen euro als gevolg van kostenoverschrijdingen bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein.
Dat maakte Ballast Nedam maandag bekend.

Verder kondigde Ballast Nedam aan de Britse activiteiten van dochterbedrijf Feniks Recycling te verkopen aan H2 Equity Partners voor 38 miljoen euro.

Die activiteiten worden uitgevoerd door Ballast Phoenix. De verkoop van Ballast Phoenix levert een boekwinst op van 22 miljoen euro.

SNS Securities spreekt van een ”grote” winstwaarschuwing. Volgens SNS zorgt het A15-project voor een verlies van 35 miljoen euro en komt de rest voort uit tegenvallers bij andere grote projecten.

De verkoop van dochterbedrijf Feniks Recycling is positief, aldus SNS. SNS verwacht meer duidelijkheid van Ballast Nedam te krijgen bij de cijfers over de eerste helft van dit jaar. De rating staat op reduce.

Het aandeel Ballast Nedam noteerde maandagochtend om 9.10 uur 10,4 procent lager op 8,11 euro.

Baarsrecycling Geen reacties

Nederland in recycle-top van Europa

Nederland behoort in Europa tot de top als het aankomt op het recyclen van afval. Slechts vijf landen recyclen meer dan de helft van hun afval, waaronder Nederland.
Dat meldde het Europees Milieuagentschap (EMA) dinsdag.

Alleen in Oostenrijk, Duitsland en België wordt er nog meer afval hergebruikt, gecomposteerd of bijvoorbeeld gebruikt om stroom op te wekken door het te verbranden in energiecentrales.

In 2010 werd 51 procent van al het Nederlandse afval gerecycled en daarmee voldoet Nederland aan een Europese norm die pas in 2020 gehaald moet worden. Die norm schrijft voor dat in elk Europees land de helft van alle troep niet op de vuilnisbelt mag belanden.

Recyclingprogramma

Nederland doet het volgens de onderzoekers zo goed, omdat we al een lange tijd bezig zijn met een recyclingprogramma. In 2001 werd al 45 procent van al het afval hergebruikt. Bovendien heeft Nederland een aantal maatregelen genomen om de afvalproductie terug te dringen en recycling te stimuleren.

Zo wordt er belasting geheven op vuilnis, dragen bedrijven verantwoordelijkheid over hun afvalproductie en wordt in sommige gemeenten per huishouden betaald voor de hoeveelheid afval die wordt ingeleverd. Er wordt in Nederland vooral meer plastic, tuinafval en hout ingeleverd voor recycling, zo blijkt uit het onderzoek.

Veel afval

Anderzijds produceren Nederlanders per hoofd van de bevolking nog wel vrij veel afval, namelijk 595 kilo in 2010. Dat is een stuk meer dan het Europese gemiddelde van 502 kilo, al daalt de hoeveelheid afval per inwoner wel lichtjes. Nederland probeert overigens om in 2015 zo’n 60 procent van al het afval te recyclen.

Gemiddeld genomen wordt in 32 onderzochte Europese landen in 2010 zo’n 35 procent van al het afval gerecycled, een stuk meer dan de 23 procent die dat was in 2001. Toch zal het nog sneller moeten gaan, om het gemiddelde op 50 procent te krijgen in 2020, iets dat het Europese Parlement wil hebben.

Van een aantal landen lijkt al zeker dat zij die doelstelling niet zullen halen. In Bulgarije wordt bijvoorbeeld nog helemaal geen afval gescheiden en ook in Roemenië, Litouwen, Kroatië en Turkije belandt bijna al het afval nog gewoon op de vuilnisbelt.